Zateplení ploché střechy

Při snižování energetické náročnosti jakékoliv budovy je nutné nezapomenout na zateplení střechy.
Zateplení ploché střechy snižuje výrazně únik tepla a přispívá k celkové úspoře energií za vytápění, statisticky se energetická úspora při zateplené střeše nebo zatepleném stropu pohybuje mezi 20 -30% celkové částky za vytápění.  Správně provedená tepelná izolace střechy také podstatně zvyšuje komfort bydlení v posledním patře. 

Pro efektivní zateplení ploché střechy je nutné znát její skladbu, tedy zda se jedná o střechu jednoplášťovou, nebo střechu dvouplášťovou. Každý z těchto typů ploché střechy vyžaduje jiné technologické řešení zateplení. 

 

Zateplení jednoplášťové ploché střechy

Zateplení jednoplášťové ploché střechy je nutné provádět současně s hydroizolací střechy. V případě zateplení jednoplášťové ploché střechy se jedná se o technologicky starší typ konstrukce. Zateplení jednoplášťové ploché střechy se nejčastěji provádí EPS deskami s požadovanou silou do skladby. 

Zateplení dvouplášťové ploché střechy

Jedná se o modernější formu konstrukce použitou na většině panelových domů v ČR. Zateplení dvouplášťové ploché střechy lze provádět i dodatečně pomocí foukané tepelné izolace Climatizer plus cíleně na spodní záklop. Síla zateplení se odvíjí od velikosti odvětrávané mezery.

Pro návrh zateplení ploché střechy je nutná fyzická prohlídka, zjištění typu střechy a zvolení adekvátního systému izolace.

Potřebujete poradit?

    Co Vás zajímá*: