• Project Name: RD Adamov

RD Admamov

realizace: 2020

Požadavkem investora byla hydroizolace, která bude vhodná pro stojny solárních kolektorů. Samozřejmostí je dlouhá živostnost, která je u materiálu Isoflamm PS prokázána fyzicky 42 let.